Inclusief Sporten


We helpen mensen, die niet vanzelfsprekend sporten en bewegen, om in beweging te komen.Er zijn diverse redenen voor mensen om wel of niet te sporten of te bewegen in hun vrije tijd. De levensfase speelt hierin een rol. Of het nu gaat om senioren die met pensioen gaan, of jonge, werkende ouders die vanwege een drukke agenda minder toekomen aan sporten en bewegen.

Uit onderzoek blijkt dat mensen in kwetsbare situaties minder sporten of bewegen dan mensen die niet in die situatie verkeren. We willen de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking of mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie (bijv. financieel, cultureel of anderszins) vergroten, met aandacht voor de sociale participatie van deze groepen. Mensen die niet vanzelfsprekend sporten begeleiden naar sportaanbieders.