Sportraad Schiermonnikoog


Marije Dam – Sport coördinator

Arjen Felix – Tennisvereniging Hinneleup

Harry Alers- Gymnastiekvereniging Turnlust

Esther Hagen- Stichting Lytje Willem

Jos Verkerk – Surfclub

Jan Bert Arends – Voetbalvereniging de Monnik

Jaap Schadenberg – Basisschool Yn de Mande

Boele Staal – Inspecteur Boelensschool

Max Maas – De4dames

Externe adviseurs niet zitting nemend in Sportraad Schiermonnikoog:

Joan Boelens, extern Adviseur Lokale Sport NOC NSF / NL actief

Lineke Nienhuis – Coördinator Zorg en Welzijn /Gemeente Schiermonnikoog 

Wiebe Jansma – Beleidsmedewerkers sociaal domein & sport