Contact


Verenigingen en organisaties die mee willen praten en ideeën hebben voor de hoofdthema’s van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord kunnen zich hieronder opgeven. Ook voor andere vragen aangaande het sportakkoord.

Neem contact met ons op