Sportraad Schiermonnikoog


Marije Dam – Sport coördinator

Arjen Felix – Tennisvereniging Hinneleup

Harry Alers- Gymnastiekvereniging Turnlust

Amber Groendijk / Esther Hagen- Stichting Lytje Willem

Jelle Klabbers – Surfclub

Jan Bert Arends – Voetbalvereniging de Monnik

Jaap Schadenberg – Basisschool Yn de Mande

Gabriëlle van der Jagt – Inspecteur Boelensschool

Max Maas – De4dames

Lisette ten Brinke- Ebb & Flow Yoga op Schiermonnikoog

Teun en Ylsa – Jongerenwerkers

Externe adviseurs niet zitting nemend in Sportraad Schiermonnikoog:

Allard Donker, extern Adviseur Lokale Sport NOC NSF / NL actief

Lineke Nienhuis – Coördinator Zorg en Welzijn /Gemeente Schiermonnikoog 

Wiebe Jansma – Beleidsmedewerkers sociaal domein & sport

llja Zonneveld – Wethouder (Duurzaamheid, Sociaal Domein, Sport, Verkeer en Vervoer, Natuur en milieu & Jachthaven)