Aanvraag budget


Hebt u een leuk project en wilt u hiervoor budget aanvragen? Vul dan het formulier hieronder in.

Budget aanvragen

Budget aanvragen

Hier kunt u een budget aanvraag indienen

Thema
Onder welke van de thema's uit het Sport- en Beweegakkoord valt uw projectaanvraag (meer thema's zijn mogelijk).
Welk idee gaat u uitvoeren?
Welke groepen gaan door het project meer sporten of bewegen?
Wie is de eigenaar/contactpersoon van het project?
Waarom heb je een bijdrage vanuit het akkoord nodig?
Met wie gaat u samen dit idee uitwerken?
Korte beschrijving hoe het project wordt uitgevoerd.
Wanneer gaat het project starten?
Wat wilt u bereiken? Wanneer is het plan geslaagd? Formuleer de doelen zo concreet en meetbaar mogelijk.
Wat is het bedrag dat u nodig heeft vanuit het Sport- en Beweegakkoord?
Welk bedrag of inzet (bijvoorbeeld manuren, materialen) wordt als eigen investering of cofinanciering ingebracht om het plan uit te voeren?
Op welke manier wordt er tijdens en na het project geëvalueerd?

Maximum file size: 104.86MB

Voeg een begroting toe met inkomsten en uitgaven waarin de kostenverdeling inzichtelijk is.