Datum: 31 jan Tijd: 10:45 Plaats: Gemeentehuis Schiermonnikoog

Overleg Sportraad

Agenda sportraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Financiële update

4. Behandelen voorstel Sportraad 2023

a. opzet

b. budgetverdeling

c. vergaderschema / jaarplanning

5. Jeu de Boules baan (IMF aanvraag)

6. Promotiemogelijkheden

7. Jeugdfonds sport & cultuur

8. Rondvraag

9. Afsluiting