7 september 2022

Sportweek Schiermonnikoog


In de afgelopen maanden zijn er mooie stappen gezet in de ontwikkelingen rondom het Lokale Sportakkoord op Schiermonnikoog. Met dit akkoord willen we bereiken dat iedere inwoner een leven lang plezier kan beleven aan bewegen en sporten en dat belemmeringen om tot bewegen of sporten te komen weggenomen worden. Begin mei is er een Sportraad geformeerd. De Sportraad draagt bij aan het sportbeleid van Schiermonnikoog. Ideeën en voorstellen van inwoners werken de aangesloten partijen uit. Op die manier hopen we sport en beweging een plek in het leven van elke burger te laten zijn.

Begin maart vroegen wij de inwoners van Schiermonnikoog in een vragenlijst naar sportbehoeften en gewenste bewegingsactiviteiten. De uitkomst van deze vragenlijst biedt veel nieuwe kansen voor een betere begeleiding naar een passend beweegaanbod. Een van de behoeften die meerdere respondenten aangaven, was om het huidige sportaanbod meer bekendheid te geven.

Zet de Sportweek van 19 t/m 24 september daarom maar in uw agenda. Tijdens de sportweek zetten huidige sportaanbieders hun deuren voor jullie open, organiseren ze clinic’s en toernooien en kun je meetrainen met bestaande trainingen. Iedereen, jong en oud, kan deze week kennis maken met (nieuwe) sporten.